[[suggestion]]
Eallin eatnama alde

SUODJALIT,  JA MÁHCAHIT EKOVUOGÁDAGAID JA OVDDIDIT DAID GUODDEVAŠ  GEAVAHEAMI, SIHKKARASTIT GUODDEVAŠ VUOVDEHÁLDDAŠEAMI, EASTADIT EATNAMIID GOIKAMIS, BISSEHIT JA JORGALAHTTIT EANANBILLISTEAMI JA ŠLÁDJAVALLJIVUOĐA MAŊOSMANNAMA 

Abonner på nyhetsbrev: